Quizizz quizes

Op deze pagina staan de door mij gemaakte Quizizz quizes. Ze worden gauw verder aangevuld, voornamelijk op taalgebied. De quizes worden gebruikt dor mij aan het einde van een les, als een  "leuke" verwerking en controle.

Taal:

Voegwoorden 10 vragen

Hoofdvormen van een werkwoord

Meewerkend voorwerp 15 vragen

Logo quiz 

Bekende sporters van NL

Afkortingen 15 vragen

Voorzetseluitdrukkingen 10 vragen

Werkwoorden en voorzetsels 10 vragen

Trappen van vergelijking 10 vragen

Het onderwerp 10 vragen

De persoonsvorm 10 vragen

Voorzetsels 10 vragen

Rekenen m7 10 vragen

Rekenen m7 (2) 10 vragen

Rekenen m7 (3) 10 vragen

Werkwoordspelling 15 vragen

Verwijswoorden en lege plaats invullen 10 vragen

Tweede Wereldoorlog 21 veragen